• Laura van Zanten

Het coronavirus

“Wanneer wordt ons leven weer normaal?”

Het is een raar gevoel van controleverlies. Ik ben er niet aan gewend. We zijn overgeleverd aan een iets ongrijpbaars, onzichtbaars. We zouden uit deze onzichtbare greep willen ontsnappen en terugkeren naar ons normale leven, we vinden dat we hier recht op hebben. Maar de normaliteit bestaat nu even niet en niemand weet voor hoelang.


We kunnen zeggen dat Covid-19 een plaag is, een vervelend intermezzo. Het staat ons vrij om dit te doen. Echter we kunnen er ook naar streven om zin te geven aan deze besmetting. Om deze tijd beter te gebruiken, hem te benutten om te bedenken wat we in normale omstandigheden niet kunnen bedenken; hoe we hier gekomen zijn, hoe we de draad weer op willen pakken. Dat we niet toestaan dat al dit lijden voor niets is geweest.

Recente blogposts

Alles weergeven

Burn-out