top of page
  • Foto van schrijverLaura van Zanten

Chakra balancingChakra balancing is het in balans brengen van de chakra’s. Dit zijn energie-centrums in ons lichaam. Ze hebben verschillende kleuren. Ieder chakra staat voor een bepaalde gevoel en/of emotie. Ze staan ook in verbinding staan met onze organen. Dus als er verschillende chakra’s uit balans zijn, kan dit lichamelijk en geestelijke klachten veroorzaken. Bij een behandeling wordt er gebruik gemaakt van de energieën in en om het lichaam. Iedere behandelaar neemt op zijn eigen intuïtieve manier waar en heeft zijn eigen persoonlijke werkmethode daarin.


De innerlijke helende kracht van de cliënt wordt aangeraakt waardoor geest, gevoel en lichaam op een nieuwe manier in harmonie komen: weer in balans gezet worden. Waardoor het zelfgenezend vermogen van ons lichaam weer zijn werk kan doen. Lichaamsklachten, overbelasting of psychische belastingen brengen het energiesysteem van mensen uit balans.


Om het evenwicht te herstellen, moet worden vastgesteld in welke chakra de blokkade zit.

Een blokkade is een draaideur naar je innerlijke leven en je onderbewustzijn. Als je blokkade weg is, is je deur naar je innerlijk weg weer vrij. Een blokkade kan een hulpmiddel zijn om iets te leren. Een blokkade kan ontstaan door dat je steeds tegen de zelfde dingen aanloopt maar daar niets mee doet. Er zo gezegd niets van leert en het weer opnieuw doet en dezelfde fout maakt. Op het moment dat je geleerd hebt wat je moet leren, gaat vanzelf je blokkade weg.


Een behandeling kan op vele manieren ondervonden worden. Soms kan het nodig zijn dat een klacht intenser ervaren wordt. Dit is maar tijdelijk en gaat binnen 24 uur weer weg. Ook kan het zijn dat het effect van een behandeling pas na een paar dagen merkbaar wordt.Chakra’s

In het etherisch lichaam zijn “draaikolken” aanwezig die als een soort tornado energie uit de kosmos aanzuigen en deze vervolgens verdelen: de chakra’s. Elk van deze chakra’s verzorgt een bepaald gedeelte van het lichaam en transformeert daarbij de levensenergie in verschillende “taakgebieden”. Er zijn vele chakra’s, maar de volgende zeven zijn de voornaamste.1e Het wortelchakra > bij je stuitje

De taak je te wortelen, fysiek sterk te doen zijn. Hij zorgt er letterlijk voor dat je geworteld bent, je veilig kunt voelen. Blokkades in deze chakra maken dat je je niet zeker voelt, wat zich niet alleen in onzekerheid, maar als een soort tegenreactie ook in een overdreven geldingsdrang kan uiten. Eraan verbonden kleur: rood.


2e Het heiligbeenchakra > onder je navel ter hoogte van het heiligbeen

Het tweede chakra heeft alles te maken met contact met een ander, vertrouwen, levens-stroom, vitaliteit, speelsheid, creativiteit, vervloeien, en ook met sex. Eraan verboden kleur oranje.


3e De zonnevlechtchakra > in het maaggebied

De taak je gevoel voor wat goed voor je is en een gevoel van eigenwaarde te ontwikkelen. Het hangt samen met je emoties. Blokkades kunnen leiden tot blokkering van gevoelens of het omzetten van negatief gevoelde gevoelens naar voor jou meer acceptabele, minder bedreigende gevoelens (huilen van woede in plaats van erop los te slaan). Eraan verbonden kleur: geel


4e Het hartchakra > op de borst ter hoogte van het hart

Het hartchakra is het centrum van de liefde, de geborgenheid en het medeleven. Bovendien verbindt zij de onderste drie chakra’s met de bovenste drie chakra’s. Dit chakra maakt het mogelijk een liefdevol contact te hebben met een ander zonder gedreven te worden door egostische motieven en maakt het mogelijk de eigen grenzen te verleggen. Stroomt de energie krachtig in dit chakra dan is men in staat een ander onbevangen tegemoet te treden. Bovendien is men in staat zichzelf te accepteren en onvoorwaardelijk van zichzelf te houden. Stroom de energie in dit chakra slecht dan is men overdreven egoïstisch, gesoleerd niet in staat grenzen te stellen. Het hartchakra regelt de werking van het hart, de longen en de ademhaling. Een verstoring in dit chakra uit zich het duidelijkst in hartklachten, ademhalingsproblemen en een druk op de borst. De kleuren die met dit chakra verbonden zijn, zijn de kleuren groen en/of roze


5e Het keelchakra > op de keel

De taak communicatie je te kunnen uitdrukken en om te luisteren. Blokkades kunnen ertoe leiden, dat je communicatie niet zo goed verloopt: niet begrijpen en niet begrepen worden, je niet duidelijk kunnen maken. Eraan verbonden kleur: hemelsblauw


6e Het voorhoofdchakra (derde oog)s > op het voorhoofd tussen je wenkbrauwen

Is de zetel van “wijsheid” in de zin van weten wat je met je leven aan wilt. Het is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van je intuïtie. Richtingloosheid, somberheid en zwartgalligheid zijn aanwijzingen voor een niet goed functionerende voorhoofdchakra. Eraan verbonden kleur: indigoblauw


7e Het kruinchakra > boven op het hoofd bij de kruin

Verbinding met de kosmos. Spiegelt de spirituele ontwikkeling van iemand en kan worden gezien als het “vat” waarin de andere chakra-kwaliteiten zich verzamelen. Eraan verbonden kleur: violet.


Chakra betekent in het sanskriet ‘wiel’ of ‘schijf’.

De chakra wordt ook wel omschreven als een wielvormige draaikolk waarin verschillende niveaus van bewustzijn elkaar kruisen of tegenkomen. Door de rotatie van de chakra’s wordt energie aangetrokken en weer af gegeven, in een voortdurende energie-uitwisseling met de kosmos. De Chakra’s dienen als ontvangststations, transformatoren en verdelers van de Prana, (levensenergie). Daardoor kunnen wij bestaan. Ondanks dat het hele lichaam vol zit met deze chakra’s werken we vaak alleen met de 7 grote chakra’s


Is er nu een chakra die niet goed functioneert, en dus te weinig energie opneemt of te actief is en teveel energie opneemt of afgeeft, dan ontstaat een onbalans tussen de chakra’s onderling die tot een ziekte kan leiden. Dat kan zijn een gebied of orgaan in het lichaam op de plek waar de chakra zich bevindt. Bij de mens liggen deze hoofd chakra’s langs de ruggengraat, in totaal zeven. (er zijn er meer). De chakra’s twee tot en met zes verschijnen zowel aan de voor als de achterzijde van het lichaam, waarbij de voorzijde het emotionele functioneren van de mens vertegenwoordigt en de achterzijde de wilsfunctie. Het zijn elementaire energiecentra die zich in het lichaam van de mens bevinden. Op het fysieke vlak corresponderen de chakra’s met zenuwknopen en de endocriene klieren. Het etherische lichaam trekt via de zonnevlecht en kruin chakra levensenergie uit de zon aan en via de basis chakra uit de aarde. De chakra’s draaien allemaal hun eigen kant op en hebben allemaal hun eigen functie, u kunt zich wellicht voorstellen dat als er een chakra dus door bijv. een vervelende gebeurtenis een andere kant op gaat draaien dit allerlei vervelende gevolgen kan hebben en men er zelfs lichamelijk of geestelijk ziek van kan worden.


Als 1 chakra vastloop, lopen er vaak meerdere vast omdat het een soort wielen zijn, (als er in een klokje een wieltje vastloopt is vaak het hele klokje kapot of lopen er meerdere wieltjes vast) In een gezond lichaam kunnen de afzonderlijke energiekringen ongehinderd stromen. Ziekte betekent volgens deze opvatting een blokkade van een of meer chakra's. Als er dus ergens en blokkade optreedt waardoor die informatie niet meer bereikbaar is krijg je klachten op mentaal, spiritueel of lichamelijk vlak.


Dit is meestal het moment om een behandelaar in te schakelen die zich gespecialiseerd heeft in een of meerdere aspecten van het zijn. En op een holistische manier te werk gaat.Bron: http://samadhi-homepage.be

Recente blogposts

Alles weergeven

Burn-out

Eva

Comments


bottom of page